Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

5. Fejezet a király engedelméről, hogy tulajdonát mindenki birhassa

Királyi hatalmunknál fogva végeztük, hogy kinek-kinek szabad legyen azt a mi az övé, a maga feleségének, fiainak és leányainak, szintugy rokonainak vagy az egyháznak osztania és adnia.

1. § És az ő rendelését halála után se merje megbontani valaki.