Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

21. Fejezet azokról szól, a kik elszerzik másnak a vitézeit

Akarjuk, hogy minden urnál megmaradjon az ő vitéze és senki más rá ne beszélje azt, hogy elhagyván régi urát, hozzá szegődjék. Mert ebből támad a perpatvarkodás.