Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

27. Fejezet azokról szól, a kik másnak szolgálóleányát kérik feleségül

Hogy senki azok közül, a kik szabadok nevén neveztetnek, valakinek bosszuságot tenni ne merjen, rettentjük és óvjuk őket.

1. § Mert im ezen királyi tanács végezte, hogy ha szabad ember másnak a szolgálóleányát választja házastársul, tudtával a leány urának, elveszitvén az ő szabadsága birását, örök szolgaságra vettessék.