Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

33. Fejezet arról, ha valakinek házára mennek és ottan viadal támad

Akarjuk, hogy állhatatos béke és egyesség legyen mind nagyok és kicsinyek között, mint az apostol mondja: Mindnyájan legyetek egyesek; és senki másra támadni ne merjen.

1. § Mert ha valaki az ispánok közül ezen köztanácskozás határozata után oly nyakas engedetlen leend, hogy mást a házánál keres halálra és dulja annak javait, és a ház urát otthon találván, vele viaskodik vagy megöli őt, bűnhödjék a kivont kardról való törvény szerint.

2. § De ha azon ispán esik el ott a bajban, fekügyék megtorlatlanul.

3. § És ha valamely vitéz más vitéz udvarát vagy házát támadja meg, fizessen érte tiz tinóval. Ha pedig amaz maga el nem jövend, hanem az ő vitézeit küldi oda, száz tinót adjon a támadásért.

4. § Ha közember más hasonló sorsunak a kunyhójára tör, bűnhödjék öt tinóval.