Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

34. Fejezet templomok épitéséről és arról, hogy mivel ajándékozzák meg a faluk az egyházat

Minden tiz falu templomot épitsen és ajándékozza meg azt két házzal és ugyanannyi cseléddel, továbbá lóval, kabalával, hat ökörrel és két tehénnel, harmincznégy darab apró barommal.

1. § Ruhákról pedig, mind papi öltözőkről, mind oltártakarókról, a király gondoskodjék; papról és könyvekről a püspökök.