Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

38. Fejezet azoknak büntetésökről, a kik más ember szolgáit igyekeznek elszabaditani

Ha valaki más ember szolgáit elszabaditani igyekeznék, valahány szolga leszen, annyi cseléddel fizessen érte.

1. § Ebből két rész a királyé, a harmadik a szolgák uráé legyen. A király pedig az ő részéből egy harmadot adjon az ispánnak.