Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

41. Fejezet arról, ha szabad ember lop egyszer, kétszer és háromszor

Szabad embernek, ha lopásban vétkezik, ily törvényt szerzettünk bünhödésére: hogy egyszer váltsa meg magát, ha tudja; ha pedig nem, adják el szolgaságra.

1. § Ha eladatván lopand, a szolgák törvénye alá vettessék.

2. § Ha másodszor is, ugyanazon törvény teljék be rajta. Ha pedig harmadszor, élete veszszen.