Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

43. Fejezet arról szól, a ki az ispán igaz itéletét megveti, el nem szenvedi

Ha ki a vitézek közül megvetvén az itéletet, a mit az ő ispánja igazán itélt, feljebb a királyhoz viszi ügyét, hogy az ispán hamis birónak láttassék: tiz arany pénzzel legyen adózója az ő ispánjának.