Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

44. Fejezet arról, hogy az ispánok adják vissza, a mit a vitézektől erőszakkal vettek el

Ha valamely ispán keresett oknak ürügyével, erőszakkal veszen el a vitéztől valamit, adja vissza és azonfelül a magáéból fizessen megannyit.