Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

46. Fejezet azokról szól, a kik karddal ölnek embert

Valaki embert öl karddal, azon kard által veszszen el.