Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

47. Fejezet a test tagjainak megnyomoritásáról

Valaki pedig kardot vonván, akárkit mást megnyomorit, vagy a szemén, vagy a lábán, vagy a kezén, hasonló veszedelmét szenvedje az ő testének.