Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

49. Fejezet arról, a ki kardot von, de sebet nem ejt

Ha valaki dühe gerjedelmében kardját kivonja, de mindazáltal sebet nem ejt vele, csupán a mezitelen kardért bünhödjék a vérdij felével.