Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

50. Fejezet a király vagy ispán udvarán előljárókká tett szolgák tanuságáról

Ha valaki a szolgák közül a király vagy ispán udvarán előljáróvá leszen, hallgattassék meg az ő tanuságtétele az ispánok között; szintugy akkor is, ha valamely szolga a maga urát, vagy vitéz a maga ispánját öli meg.