Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

52. Fejezet a tizedről

A kinek Isten tizet ad egy évben, a tizediket adja Istennek.

1. § És ha valaki elrejti a tizedet, kilencz részt adjon érte.

2. § Valaki pedig a püspöknek osztott tizedet meglopja, mint lopót itéljék meg és az ilyennek váltsága mind a püspöké legyen.