Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

53. Fejezet a király rágalmazóiról

Ha ki valamely ispánnak vagy más keresztyén embernek álnokul ezt mondja: Hallám vesztedre szólni a királyt, és reá bizonyodik a dolog, haljon meg.