Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

54. Fejezet azokról, a kik a király udvarló népe között koholnak hazugságokat

Ha valaki két ispánt hazug hirhordozással áltat és hallgatásra birja őket, hogy ördögi ravaszsággal meghasonlást szerezzen közöttök, fizesse meg kétszer hamis nyelve váltságát a hazugságért.

1. § Ha csak egynek susárlott, messék ki a nyelvét.