Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

55. Fejezet arról, ha udvarnokok lopnak

Ha valaki azok közül, a kiket közönségesen udvarnokoknak nevezünk, lopást követ el, itéljék meg a szabadok törvénye szerint.

1. § De az ő tanuságtételét szabad emberek közt senki meg ne hallgassa.