Szent László Király Dekrétomainak Első Könyve

38. Fejezet a szent ünnepek megüléséről

Esztendőn által pedig ezeket az ünnepeket kell megülni: Nagykarácson napját, szent István első mártir napját, szent János evangyélista napját, Aprószentek napját,  *  Kiskarácsont *  Vizkeresztet *  bőjtjével együtt, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját,  *  Husvétkor négy napot, szent György mártir napját,  *  Filepet Jakabot *  böjtjével együtt, a szent keresztnek megleletét,  *  Áldozó csütörtököt, Pünkösdkor négy napot, Keresztelő szent János napját,  *  Péter és Pál apostolokat egy napon,  *  szent Jakab napját,  *  szent Lőrincz napját,  *  Nagyasszony napját *  szent István király napját,  *  szent Bertalan napját,  *  Kisasszony napját,  *  a szent keresztnek felmagasztalását,  *  szent Máté apostol és evangyélista napját,  *  szent Gellért püspök napját,  *  szent Mihály árkangyal napját,  *  szent Simont és Júdát,  *  Mindszentek napját,  *  szent Imre herczeg napját,  *  szent Márton,  *  szent András,  *  szent Miklós,  *  szent Tamás apostol napját;  *  és mindegyik egyház ülje meg az ő szentjének és temploma felszentelésének ünnepét.