Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

1. Fejezet az egyházaknak boldog István királytól rendelt adományokról

Tetszett a királynak és az egész gyülésnek, hogy minden birtokadomány, a mit boldog István király monostorok vagy egyházak számára rendelt vala, sértetlenül megmaradjon.