Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

3. Fejezet az ajánló levél nélkül bejövő idegen papokról

Idegen papot vagy diakonust csak ajánló levéllel kell befogadni.

1. § A kiket pedig eddig befogadtak, meg kell vizsgálni, ha igaz uton jöttek-e? azért, hogy ha valamelyiknek valami rossz hire ütné meg fülünket, az ilyen szünjék meg hivatalától, miglen törvény szerint igazolja magát vagy az országból el kitakarodik.