Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

6. Fejezet papok és világi emberek közt indult perben való idézésről

Ha pedig egyházi személy visel pert világi ember ellen, a világit a biró pecsétjével hivják törvény eleibe; de ha világi ember perel pappal, akkor a püspök vagy érsek pecsétjével idézzék meg a papot és ezek lássanak mint birák törvényt reá.