Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

9. Fejezet a király vagy herczeg főszolgáinak vagy udvari papjainak peres ügyeikről, melyeket a zsinaton kell törvénynyel meglátni

A király vagy herczeg nagyobb tisztet viselő főszolgáit és udvari papjait, a kiknek személyéhez méltatlan lenne alábbvaló biró eleibe állaniok, szintén azon zsinatban itéljék meg.