Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

11. Fejezet arról, ha a király és herczeg főszolgái makacskodnak

Ha a király és herczeg nagyobb tisztet viselő főszolgái akár egymás között, akár előbbkelőekkel viszálkodnak és megvetésből birájok eleibe nem mennek, a megyés ispán a biróval vizsgálja meg ügyöket.