Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

12. Fejezet a király és herczeg főszolgáinak biráikról

A herczeg főszolgái, kik a király megyéjében vannak, és a király főszolgái kik a herczeg megyéjében vannak, perlekedjenek az ott való ispán és biró előtt, a kissebb tisztbéliek pedig a biró előtt.