Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

13. Fejezet az ispánok törvénytevő hatalmáról a zsinaton

Ha ispán ispánnal vagy a maga népével czivódik, tehát a zsinat bölcsessége vagy a szomszéd ispán itéljen közöttök.