Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

20. Fejezet a királyoktól adományozott birtokok örökléséről

Valamely birtokot szent István adományozott vala, abban minden maradék örököljön az ő következése szerint.

1. § Más királyok adománya apáról fiura szálljon, és ha fiu nincsen, következzék a testvér, a kinek holta után az ő fiait sem kell kirekeszteni az örökségből.

2. § De ha testvér nem találkozik olyan, legyen a birtok a királyé.