Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

22. Fejezet a tüzes vas és forró viz próbájáról. Micsoda helyeken lehessen?

Megtiltjuk, hogy vassal és vizzel való próbát akármely egyházban is ne tegyenek, hanem csak püspöki székhelyen és nagy prépostságokban, mint Pozsonyban és Nyitrán.