Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

24. Fejezet a püspökök és ispánok igaz törvénytételéről és a meg nem jelenő peresekről

Valaki a püspökök és ispánok zsinatára meg nem jelenik, maraszszák el.

1. § Ők pedig, a mikor szokott módon egybegyülekeznek, oly vigyázó gonddal, oly nagy szorgalmatossággal fontolgassák az igazság mérő serpenyőjét, hogy sem gyülölségből az ártatlant el ne kárhoztassák, sem kedvezésből a bünösnek pártját ne fogják.