Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

25. Fejezet a vámok és adók tizedéről

A vámokból és adókból pedig, valamint az ispánoknak harmadot adtunk, azonképen tizedet rendelünk a püspököknek, mert mind az uj, mind az ó testámentom tanitása szerint illeti őket a tized.

1. § Azért balgatagság és esztelen dolog, elbizakodva megszegnünk a szentek rendeléseit, melyeket beteljesiteni tartozunk inkább nagy buzgósággal.