Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

26. Fejezet arról, hogy a tanuk gyónjanak meg, minekelőtte tanuságot tesznek

Parancsoljuk, hogy ha valaki tanuságra hivatik és az ő vallomásával másnak az igazságát akarja megbizonyitani, ily okkal fogadják el annak tanuságtételét: elsőben is, ha meggyónta büneit a papnak, azután, ha földje van; azért, hogy a gyónás legyen zálog az igaz tanuságért, a birtok pedig váltság a hazug tanu vétkeért.