Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

27. Fejezet arról, hogy a hamis tanukat annakutána ne bocsássák tanuságtételre

Senki ne merjen tanuságot tenni, hanem ha meggyónja büneit.

1. § Valakinek pedig az ő vallomása hamisnak találtatik, annak tanuságát el ne fogadják többé.