Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

32. Fejezet a más földjének elfoglalóiról és az ő büntetésökről

A ki másnak a földjét hamisan birtokához foglalja, ha itélet szerint vétkes leend, veszitsen megannyit a maga tulajdon földjéből, annakfelette tiz pénzt fizessen büntetésül.