Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

34. Fejezet azokról, a kik tulajdon javaikat árulgatják a vásáron

A ki az ő tulajdon házi javaiból árul valamit a vásáron, adózzék szent István törvénye szerint.