Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

37. Fejezet a megyén való királyi törvényszolgáltatásról

Akármely ispán megyéjébe ránduljon a király, ottan két megyei biró kisérje, és ezek igazitsák el emberséges módon a nép között való egyenetlenségeket; és őket, ha ellenek zajdul a népnek panasza, itélje meg a nádorispán.