Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

44. Fejezet azoknak büntetésökről, a kik kóborló szolgákat adnak és vesznek

A ki a nála tartóztatott kóborlót másnak ajándékozza vagy eladja, tiz pénzzel bűnhödjék; és ugyanannyit fizessen a vevő.

1. § Lovasok, vásárosok, utasok, a merre járnak, öt apró pénzen vehessenek kepét ha akarnak; a ki pedig kevesebb érőt ad, vagy a ki nagyobb áron adja, ötvenöt pénzt fizessen.