Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

46. Fejezet az izmaeliták bevádolásáról, kik az ő magok szokása szerint élnek

Ha valaki az izmaelitákat bőjtölésben vagy evésben, disznóhustól való tartózkodásban vagy mosakodásban, vagy akármiben is az ő gonosz szokások szerint való cselekedeten éri rajta, az izmaelitákat vigyék a király eleibe; a ki pedig bevádolá őket, vegyen részt az ő javaikból.