Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

47. Fejezet az izmaeliták templomairól és azok ellátásáról

Parancsoljuk, hogy minden izmaelita falu templomot építsen és ugyanazon falu gondoskodjék annak ellátásáról.

1. § Mikoron pedig a templom felépül, a falu népének fele költözzék el onnan, és ugy telepedjék le máshol, hogy azért mint azon egy erkölcsü házban, maradjon velünk egyakarattal Krisztus megoszthatatlan egyházában.