Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

48. Fejezet az izmaeliták házasságáról

Az izmaeliták közül pedig senki ne merje az ő leányát valakihez a maga nemzetéből házastársul adni, hanem csak a mi nemzetünkből való emberhez.