Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

50. Fejezet azoknak büntetésökről, kik a gyilkost magoknál tartják, továbbá az apagyilkosokról és más ilyenekről

Ha valamely gyilkost az ispánnál vagy akárkinél találnak, a püspök követe menjen érte, hogy vezeklésre vigye; és a ki el nem bocsátja, azt azon egy törvény sujtsa a gyilkossal.

1. § Végeztük, hogy apagyilkolásokat és egyéb gyilkosságokat, mint emlitők, itéljenek meg a püspökök, a kik a bűn és bűnös mivoltához képest, az ő tetszések és a kánonok rendelése szerint lássák meg az ilyen gonosz cselekedetet.

2. § Kissebb emberöléseket pedig a főesperesnek és a világi birónak kell megjelenteni, és a birságból járó tized és kilenczed közöttök oszoljon.