Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

79. Fejezet arról, hogy az ispánok századonként szedjék az adót és vigyék be Esztergomba

Az ispánok a dénár adót, mit Magyarország minden részeiben szerte szedetünk, a menynyit századonként beszednek, névszerint bizonyos lajstromba irván, a kivel akarják, küldjék Esztergomba szent Mihály napjáig; és az ispánok vagy a századosok el ne vegyék a királynál előbb az ő részöket, hanem azon helyen, tudniillik Esztergomban, legyen kinek-kinek része kiosztása.

1. § A ki pedig a dénárokat a mondott időre minden fogyatkozás nélkül el nem hozza, kétszer fizesse meg a hiját.


  Vissza az oldal tetejére