Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

83. Fejezet a hamis tanuk büntetéséről

Ha valakit hamis tanuságtételről vádolnak, az az, ha több falubeliek akár viszálkodás, akár gyülölség okából vallják azt felőle, próbáltassék meg tüzes vassal; és ha megtisztul, a vádoló bünhödjék tiz pénzzel.

1. § Ha pedig vétkes leend, javait megtartsa ugyan, de arczára keresztforma jegyet égessenek vassal, hogy senki el ne fogadja többé az ő tanuságát.


  Vissza az oldal tetejére