1267. évi X. törvénycikk

az írásbeli kérvényezés megszüntetéséről * 

Úgyszintén: a nemesek ügyeit kérvények nélkül kell elintézni.

És mindezekben, valamint más, Szent István király által megállapított szabadságokban, eme nemeseket meg fogjuk tartani, és sértetlenül meg fogjuk őrizni, Isten minket úgy segítsen és az Istennek szent evangéliumai és az Úr keresztjének életadó fája.

Ha pedig közülünk valaki a jövőben ezen határozatot és a Szent I. (=István) királytól megállapított szabadságot áthágná, ami távol legyen, őt az esztergomi érsek úr egyházi fenyítékkel kényszerítse az előbb mondottak sértetlenül való megtartására, amit mi magunk is elfogadtunk egyező akarattal.

Hogy pedig ezek a mi rendelkezéseink az érvényesség örök erejével bírjanak, számukra jelen levelünket pecsétjeinkkel erősítettük meg. Kelt az Úr ezerkétszázhatvanhetedik évében.


  Vissza az oldal tetejére