1291. évi XXVII. törvénycikk

a hatalmaskodások jóvátételéről * 

Úgyszintén: ha valamely nemes vagy mások hatalmaskodásokat követnek el, és királyi kegyességünk folytán kénytelenek lennénk vagy tartoznánk ezek személyét megkímélni, mindazonáltal a panaszosoknak minden tekintetben teljes igazságot fogunk szolgáltatni.


  Vissza az oldal tetejére