1291. évi törvénycikkek

Befejezés * 

Hogy tehát ez a mi rendelkezésünk, (.....) helyesebben (.....) melyet már a mi elődeink, Magyarország dicső királyai megtartottak; örökké érvényes erővel bírjon, jelen kettős pecsétünkkel megerősített oklevelünket engedélyeztük.

Kelt a jeles férfiúnak,Theodorus székesfehérvári prépostnak, udvarunk alkancellárjának, a mi kedvelt hívünknek keze által.

Az Úr ezerkétszázkilencvenegyedik esztendejében, február hó 22. napján, uralkodásunknak pedig az első évében.


  Vissza az oldal tetejére