1298. évi V. törvénycikk

A királyi, királynéi, egyházi és nemesi birtokok jogtalan elfoglalóinak büntetéséről * 

a) És akik a jogtalanul elfoglalt királyi és királynéi birtokokat és jogokat, valamint az egyházaknak és nemeseknek idáig jogtalanul visszatartott birtokait, vásárjogait, vámjait vissza nem állítják, és ez országgyűléstől számítandó három hónapi időn belül kezükből ki nem bocsátják, valamint azok, akik ezen határozatok ellenére újból királyi és királynéi vagy egyházi és nemesi birtokok kifosztására s elfoglalására merészkedjenek, maga e tény által kiközösítés alá essenek, melyet a jogtiprók ellen mostantól kezdve jelen levelünkkel kimondunk, s amely alól ne lehessen őket feloldani, csak a kalocsai érsek által az összes püspökök egyhangú beleegyezése és hozzájárulása mellett.

b) És ha a megfelelő elégtételt meg is adják, a király úr ítélete alá essenek a méltó büntetés elnyerése végett.

c) Azonban mindjárt a tett elkövetése után összes birtokaiktól fosszák meg őket, s ezekből az általuk okozott károk jóvátételét vonják le azok részére, akiknek a károkat okozták, a birtokok többi részei a király kezére szálljanak, úgyhogy utódaik szüleik vétkei miatt az örökösödés törvényes részétől legyenek megfosztva, a nemesek közé ne számítsanak, s a nemesek cselekményeitől és a (.....) járulástól maradjanak kizárva, s bármiféle jog gyakorlásától legyenek eltiltva.


  Vissza az oldal tetejére