1298. évi XVI. törvénycikk

azon szerzetesek büntetéséről, akik az ilyen módon kiközösített hatalmaskodóknak az egész egyházi szentségeket kiszolgáltatják * 

És ha valaki a szerzetesek közül ilyen kiközösítetteket vagy másokat, akikről bővebben fentebb szólottunk, akár életében, akár halálakor az egyház szentségeihez bocsát, akkor mindazok, akik köztudomás szerint ehhez a szerzethez tartoznak, az ország minden lakójának az alamizsnáitól fosztassanak meg.


  Vissza az oldal tetejére