1298. évi XVII. törvénycikk

azoknak a büntetéséről, akik az ilyen szerzeteseknek alamizsnát adnak * 

És akik az országlakók közül az ahhoz a rendhez tartozó szerzeteseknek, akár rokonaik azok, akár idegenek, eme határozatok ellenére könyöradományokat nyújtanak, e tettük által azonnal a most hozott kiközösítési ítélet alá essenek.


  Vissza az oldal tetejére