1298. évi XXVI. törvénycikk

az egyház összes jogainak megerősítéséről, s különösen az üresedésben levő egyházak javainak védelméről * 

a) Különösen elhatároztuk és örök paranccsal megerősítjük, hogy az egyház (.....) mind fejében, mind tagjaiban örvendezhessen szabadságainak.

b) Elrendeljük azon jogokat is, illetőleg mint régtől fogva elrendelteket kihirdetjük, hogy üresedés idején az egyházak javait és birtokait sem a király úr vagy valamely általa kiküldött személy, sem azok, akik magukat parochianusoknak nevezik, ne foglalhassák el, ne foszthassák ki, és ne sérthessék meg, sem részükben, sem egészükben.


  Vissza az oldal tetejére