1298. évi XLI. törvénycikk

a király koronázásakor kiadott törvénynek és a jelenleginek a megtartásáról * 

a) Elrendeltük és örök érvényű parancsként meghatározzuk, hogy a király úr az ő országlakóinak és az egyházaknak ama szabadságait, amelyek a koronázása idején (kiadott) oklevélben ki vannak fejtve - és azokat, melyek a jelen határozatokban előadatnak (.....) (? megtartani köteles) (.....)

b) (? és ha ezt nem tenné meg) (.....) a kalocsai érsek úr által és a főpapok hozzájárulásával eszközlendő (? kiközösítés ítélete) (.....) alá essék.

c) És ezeken kívül másokat is, melyek a király úrnak koronázása alkalmából kiadott oklevélben foglaltatnak, teljesebben meg kell őrizni, és erősebben megtartani.