1298. évi XLII. törvénycikk

a következő országgyűlés idejének kijelölése * 

Elhatároztuk, hogy az összes főpapok, akiket törvényes akadály nem tart vissza, nemkülönben az összes bárók és valamennyi nemes Szent György tizenötödik napjára a Rákoson a Duna mellett összegyűlni tartoznak, hogy ott mindeneket, melyek a király úr levelében foglaltatnak, megvizsgáljanak, és azokat az intézkedéseket, melyek szükségesek lesznek (.....) megállapítsák.